Hizmetlerimiz
Yöntemler
Çalışma Alanlarımız

1)ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2)ÖĞRETİM UYGULAMALARI
-Ayrık Denemelerle Öğretim Yöntemleri -Kaynaştırma Uygulamaları
-Basamaklandırılmış Yöntem -Davranış Değiştirme
-Doğrudan Öğretim Yöntemi -Öz Bakım Becerileri Öğretimi
-Etkinlik Çizelgesi Yöntemi -Okuma-Yazma Öğretimi
-Pecs Yöntemi -Matematik Öğretimi
-Teacch Yöntemi -Kavram-Beceri öğretimi
-(TTÖ) Temel Tepki Öğretim Yöntemi -Sosyal Beceri Öğretimi
-Uygulamalı Davranış Analizi -Engelli Çocuklarda Drama Öğretimi
-Zincirleme Öğretim Yöntemi -Engelli Çocuklarda Müzik Öğretimi
-Küçük Adımlar Yöntemi
-Montesori Yöntemi